Privacy voorwaarden

Op deze pagina vind u onze voorwaarden voor het verwerken van de gegevens op deze website

Respect voor uw privacy 

We zetten ons in om uw privacy te respecteren en te beschermen. In dit beleid wordt uiteengezet op welke grond de persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, worden verwerkt via de website die door Medisch centrum Houttuinen word verschaft. We bewaren bepaalde basisgegevens wanneer u onze website bezoekt. We vinden het belangrijk dat deze informatie veilig blijft en dat we u informeren wat we ermee doen. U kunt ervoor kiezen informatie aan ons te verstrekken die als persoonsgegevens wordt beschouwd. De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in dit beleid heeft betrekking op informatie zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, en alle andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. De term ‘website’ omvat deze website houttuinen.nl en verwante websites logopedie-rvdk.nl,cesartherapie-emmeloord.nl, tandartspraktijkpolder.nl

GEGEVENSBEVEILIGING EN -VERTROUWELIJKHEID

We nemen de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens heel serieus. We gebruiken actuele opslag- en beveiligingstechnieken om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik of onjuiste verstrekking, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies. Alle verwerkers van persoonsgegevens en derden die we betrekken bij de verwerking van uw persoonsgegevens zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de duur die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke rapportageplicht of vereisten op het gebied van bewaartermijnen van documenten.

Wij beschermen uw persoonsgegevens tijdens de verzending met encryptieprotocollen, bijvoorbeeld met Transport Layer Security (TLS). Wij gebruiken computersystemen met beperkte toegangsprotocollen op locaties waar de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die u naar ons verzendt met behulp van fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen worden beschermd. We hanteren strenge beveiligingsstandaarden om elke vorm van ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Derden

Deze website of verwante apps kunnen links naar derden omvatten. Dat kunnen links zijn naar websites van derden die namens ons diensten mogen verrichten (bijvoorbeeld bij het invullen van online formulieren). U herkent websites van derden doordat ze er anders uitzien en doordat het adres in de adresbalk van uw browser verandert. Daarnaast kunt u e-mails of berichten van derden ontvangen als u via deze website informatie opvraagt, waaronder meldingen van activiteiten waarover u informatie hebt gevraagd. Op het moment dat derden worden geselecteerd, en periodiek daarna, wordt hun privacy- en gegevensbeschermingsbeleid gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het aan dezelfde normen voldoet als ons eigen beleid. Maar deze derden bieden ook apps en diensten aan waarbij we geen controle hebben over de programmering, de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de algemene voorwaarden. Als u die apps en diensten op deze website gebruikt, zijn daarom de gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden van de derde partij van toepassing. We worden niet op de hoogte gebracht van updates, dus lees de voorwaarden voordat u gebruikmaakt van de diensten van de derde partij. Als u vragen hebt over het beleid van derden, verwijzen wij u naar de website van de betreffende partij.

Ga terug naar home

Op deze website handhaven wij uw privacy volgens onze voorwaarden.

fwd%20200x200